mart 2005.

Drugovi komunisti, razvlašćeni proleterijate, juče je, 18.03.2005. godine, iz redova NKPJ otišao još jedan od boraca - komunista koji su jurišali na nebo, a u ime humanijeg i dostojanstvenijeg života radničke klase, kojoj su pripadali svim svojim bićem. ›››
Svakih pet godina, desetine hiljada mladih iz čitavog sveta okupe se pod zastavom mira, prijateljstva, međunarodne solidarnosti na Svetkom festivalu omladine i studenata. Na festivalu mladi učestvuju u forumima i diskusijama o svim pitanjima koji se tiču svih generacija. Festival je mesto razmene ideja i iskustava iz borbe protiv rata, rasizma, seksizma, privatizacije, globalizacije, napada na pravo radničkog organizovanja i uništenja životne sredine. Mi ćemo dokazati naše pravo na obrazovanje, zaposlenje, rasnu, polnu i ekonomsku jednakost, agrarne reforme, nezavisnost i samoopredeljenje. ›››
Veoma je lako odgovoriti na pitanje zašto vladajuća štampa grmi protiv Čavesa i njegove vlade : zadojeni idealima Simona Bolivara oni predvode Revoluciju u Venecueli. Koliko je jako njeno uporište u narodu mogli smo se uveriti i sami prilikom Internacionalnih Susreta za Opstanak Čovečanstva, održanih početkom decembra 2004. u Karakasu. ›››
Danas kad je u modi destrukturacija svega i svačega stigli smo i do destrukturiranja historije. Nakon destrukturiranja svih likovnih grana, nakon divljana destrukturalističkih pravaca u arhitekturi i u modi, stigli smo logično do destrukturiranja povijesti. Kao dostignuće nije ni nenadano ni nehotično: historiijski događaji lišeni svog vremenskog konteksta vise sami u zrakopraznom prostoru i podmeću se sudu danšnjice bez obzira na društveni kontekst i povjesne i opće okolnosti u kojima su se odigrali. Naravno, to se sve čini namjerno, kako bi se skinule i posljednje zapreke i otvorili svi putevi neograničenih "sloboda" pretvaranja svega u tržište i svih u robu i roblje. ›››
Jasno je da je birokratija poseban privilegovan sloj, koji ne samo što ne predstavlja opšti interes, već je u direktnoj suprotnosti sa opštim narodnim interesima. ›››
Neposredno nakon što je, posle mesec dana zatočeništva u Iraku, drugarica Đulijana Zgrena, italijanska novinarka i član Partije Komunističke Obnove Italije (PRC) oslobođena, američki okupatorski vojnici su je ranili u rame dok se konvoj vozila u kojem se nalazila kretao ka aerodromu u Bagdadu. Tom prilikom poginuo je Nikola Kalipari, pripadnik italijanske službe bezbednosti, član tima koji je sa otmičarima pregovarao o puštanju drugarice Zgrene, bacivši se na nju kako bi je zaštitio od vatre koju su bez ikakvog razloga na jednom kontrolnom punktu otvorili američki okupatorski vojnici. ›››
Slučajno mi je dopala ruku knjiga na tuđem jeziku Nataše Radojčić: "Boravište nepoznato". Pročitala sam je na dušak i nakon toga povikala: "Živio Staljin!" Jasno, usklik je bio i ironičan i patetičan, ali poslije tako surovog prikaza svijeta i omladine u tom svijetu, ovaj se krik upravo nameće. U svijetu bez nade, gdje omladina propada u alkoholu, drogi i razvratu, zar se ne javlja ili može da se ne javi nostalgija za vremenom i stanjem duha u kojem je "Ushićena duša" (Romaina Rolaina 1933) naslućivala užasan sukob i veličinu žrtve, koja će biti neophodna, a ipak smatrala da je dužnost starijih generacija izroditi i pripremiti mlađi naraštaj za tu divovsku borbu. ›››
Više od dva meseca traje agonija Srba na Kosovu i Metohiji koje su zvaničnici UMNIK-a ostavili bez elementarnih uslova za život - struje i vode. ›››

komunist #15


Pocetak strane


Komunist 2003. Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.