Arhiva : : Mart 2005.


Opštinski komitet NKPJ Veliko Gradište izražava zabrinutost i osuđuje sve veću birokratizaciju lokalne uprave.


Jasno je da je birokratija poseban privilegovan sloj, koji ne samo što ne predstavlja opšti interes, već je u direktnoj suprotnosti sa opštim narodnim interesima. Interesi birokratije u direktnoj su suprotnosti sa interesima ogromne većine društva što birokratiju automatski čini nepodobnom za rešavanje društvenih problema čiji je u većini slučajeva ona glavni uzročnik.

Vlast postoji za narod i smisao svoje delatnosti mora nalaziti u služenju naroda. Ona mora delovati u duhu visoke odgovornosti pred narodom, proširivati i produbljivati veze sa masama i biti preokupirana njihovim potrebama i brigama. Birokratija je prepreka za to i stoga je neophodno iskorenjivati sve oblike birokratije.

Opštinski komitet kroz svoje delovanje zalagaće se i boriti za lokalnu vlast koja će biti krajnje pojednostavljena, pristupačna svakom građaninu, funkcionalna, racionalna i efikasna.

9. mart 2005. god.
Veliko Gradište

Za OK NKPJ Veliko Gradište
Milojević Radomir

Pocetak strane
Odstampaj ovu stranicu Odštampaj ovu stranicu
Posalji link Pošalji link


Komunist 2004. Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.