info

Web magazin "Komunist" nastao je početkom decembra 2003. godine kao pokušaj da se postojećim komunističkim snagama sa prostora SFRJ obezbedi zajednički informativni servis na Internetu. Tokom prvih šest meseci postojanja ostvarena je saradnja sa sledećim partijama i organizacijama: Savez komunista jugoslavije u Srbiji, Jugoslovenski komunisti, Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ), Radničko-komunistička partija Bosne i Hercegovine (RKP-BIH), Komunistička partija Slovenije, Partija rada i Centar "TITO". Na stranicama "Komunista" objavljivana su saopštenja i drugih revolucionarnih organizacija i grupa, kao što su Anarho-sindikalistička inicijativa (ASI) i Progresivno univerzitetsko društvo "Dositej Obradović". Na međunarodnom nivou uspostavljeni su kontakti sa KP Sjedinjenih Američkih Država, Savezom komunista Sjedinjenih Država, Italijanskom Koordinacijom za Jugoslaviju, Pokretom komunističkog preporoda u Francuskoj itd.

Uređivačka politika

Web magazin "Komunist" ne zastupa interese samo jedne partije, već je svoju uređivačku politiku podredio interesima čitavog komunističkog pokreta. Zbog toga su stranice "Komunista" otvorene za sve postojeće partije, organizacije i grupe. Svi autorski tekstovi, saopštenja i prilozi objavljuju se u celosti.

Perspektive

Web sajt "Komunist" za prvih šest meseci postojanja imao je oko 3000 posetilaca. Statistike pokazuju da interesovanje za naš magazin neprestano raste, pa će i u narednom periodu osnovni zadatak biti dalji rad na podizanju kvaliteta i aktuelizaciji sadržaja.

Ukoliko to finansijske okolnosti dozvole, "Komunist" će u kratkom roku dobiti i svoje štampano izdanje, koje će izlaziti kvartalno.

25. maj 2004.

Redakcija "Komunista"
tel. +(381) 063 20 64 81
komunist@free.fr   

Komunist 2003. Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.