dokumenta

 

Fridrih Engels
PRINCIPI KOMUNIZMA

* * *

Karl Marks i Fridrih Engels
MANIFEST KOMUNISTIČKE PARTIJE

* * *

PROGLAS PARISKE KOMUNE

* * *

Eugéne Pottier
INTERNACIONALA

* * *

DEKLARACIJA
DRUGOG ZASJEDANJA AVNOJ-a   

Komunist 2003. Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.