septembar 2004.


Govor Felipea Peresa Roke
ministra spoljnih poslova
Republike Kube

Pravi radnički sindikat
– Crveni sindikat

Jasna Tkalec:
Galama u kokošarniku

Zvanično saopštenje
KP Slovačke povodom
Konferencije o Kubi

Michel Collon:
Tradicionalna smotra
komunističkih partija
u Parizu

Sloboda za
Tomasa Mejera

Predizborni letak
NKPJ

Nenad Glišić:
Jezičko pitanje

Leonora Foerstel:
Rat kao trgovina


komunist #9


   

Komunist 2003. Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.