Ob praznovanju 25.maja, datuma, kateri je vsem nam poznan kot Dan mladosti se s ponosom in spoštovanjem spominjamo najpomembnejšega političnega voditelja narodov Jugoslavije. Komisija za zaščito imena in lika Josipa Broza Tita katera deluje v okviru CK KPS objavlja naslednjo izjavo:

29.oktobra 1999.

Komisija za zaščito imena in lika Josipa Broza Tita

Komisija za zaščito imena in lika Josipa Broza Tita ugotavlja,da se v medijih pojavlja vse več člankov, v katerih se ironizira in napada tovariša Tita, njegov model socializma itd. ter hkrati poveličuje nacionalno, velekmečko, paravojaško politiko, ki je povezana z najmračnejšimi silami v Sloveniji oz. južnoslovanskih skupnosti Balkana.

Napadi na tovariša Tita niso izhod iz krize, temveč vodijo v nesrečo. Izhod iz krize so: ukinitev mafije, prepoved divjega lastninjenja in legaliziranega ropa, kontrola paravojaških skupin, ukinitev mamil, prenehanje poniževanja ljudi oz. narodnih mas ter nov model politične pozicije in opozicije, ki je nasproten sedanjemu opzicijskemu modelu, ker le-ta ne bo pripeljal iz krize nikogar, ne režimcev ne narodnih mas.

Kriza se bo samo povečevala , suverenosti bo vse manj, kriminala pa vse več. Število mrtvih se bo povečevalo, resničnih slovenskih novorojencev pa zmanjševalo.

Elitna država z velekmečko logiko, primitivizmom in analfabetizmom ne more prosperirati niti premagati drugih v svetu.

Rešitev iz krize je v odpravi gornjih anomalij, v prizadevanju za družbeno oz. socialno državo, v prenehanju rušenja podjetij, tovarn, tovarniških hal ter prenehanju organiziranega kriminala, kot so kraja denarja oz. kapitala in prenos le-tega v tujino, različne oblike korupcij, ki jih izvajajo režimski posamezniki, ki so poleg uradnikov v vladi lastniki premičnin, nepremičnin, podjetij, skladov, velepodjetij in lastniki kapitala, naloženega doma in v tujini, pridobljenega na divji način z divjo privatizacijo ali s prekoračenjem pooblastil na delovnem mestu.

Rušenje komunistične morale in ateizma, humanekologije, izgradnje in nadgradnje socializma peljejo v svet nesmiselnega nasilja in kriminala, ki se bo, če temu ne bo narejen konec, povečal do takšne mere, da bo povzročena narodnim množicam v zgodovinskem smislu nepopravljiva škoda z usodnimi zgodovinskimi posledicami.

Komisija budno spremlja dogajanje v medijskem prostoru in opozarja, da ne bo dovolila napadov na tovariša Tita, voditelja in graditelja svobode, časti, socializma ter delovnih in socialnih kolektivnih pravic za delavce, matere, otroke, iskalce zaposlitve, za šoloobvezne, za zdravstveno ogrožene sloje ter na različna področja od šole, sociale, zdravstva, stanovanj in odpiranja delovnih mest v tovarnah in podjetjih.

Josip Broz Tito je sin slovenske matere in je ogromno naredil za delavce in njihovo avantgardo komuniste, za narodne mase ter za Slovenijo kot celoto in o njem ne moremo govoriti z močjo laži in nizkih udarcev, ampak s spoštovanjem in visokim priznanjem.


[početak strane]

   

Komunist 2003. Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.