Arhiva : : Januar 2005.


Nagrada za izdaju

Saopštenje NKPJ povodom usvajanja zakona u Skupštini Srbije o izjednačavanju prava četnika i partizana u II. svetskom ratu.


Usvajanje zakona u Skupštini Srbije o izjednačavanju prava četnika i partizana u II. svetskom ratu je apsurdan, antiistorijski i sraman čin kojim se odobrava, izdaja dražićevaca.

Postoje stotine neoborivih dokaza iz jugoslovenskih, sovjetskih, američkih, britanskih i nemačkih izvora o saradnji četnika sa hitlerovskim i italijanskim okupatorom, sa kvislinškim bandama Nedića i Ljotića.

Postoje na hiljade potvrđenih dokaza o stravičnim i grozomornim masovnim i pojedinačnim zločinima četnika protiv golorukog naroda, patriota, partizana i njihovih simpatizera.

Sačuvani su dokumenti o sastancima, sporazumima i zajedničkim akcijama protiv partizana, o pomoći u oružju, municiji, odeći, obući i hrani, o finansiranju četničkog pokreta od strane Nemaca, Italijana, nedićevaca i Ijotićevaca.

Još po sporazumu iz avgusta 1941. godine, Nemci kompletno snabdevaju i plaćaju 72 četnička oficira i 7.963 redova četničkog vojvode Koste Pećanca i 3 hiljade pripadnika formacije pod direktnom komandom Draže Mihailovića.

Predstavnici D. Mihailovića i komandanti njegovih korpusa, štabova i drugih jedinica: Predrag Raković, Nikola Kalabić, Pavle Đurišić, Bajo Stanišić, Blažo Đukanović, Dragoslav Račić, Neško Nedić, Momčilo Đujić, Gojko Borota, Lukačević, Raković, Ocokoljić, Jevđević i na desetine drugih pregovaraju, postižu i potpisuju sporazume sa okupatorom u selu Divcu, Čačku, Požegi, Toplici, Istočnoj Srbiji, Dalmaciji, Topoli, Sarajevu, Podgorici, Lici i u drugim mestima i krajevima o međusobnom nenapadanju, o pomoći četnicima, i o zajedničkoj borbi protiv partizana.

U okupiranoj zoni u Dalmaciji četnici formiraju antikomunističku policiju, čiji su instruktori italijanski oficiri.

Za saradnju sa Vermahtom u borbi protiv NOB-a Hitler odlikuje Gvozdenim krstom četničkog vojvodu Pavla Đurišića.

Četnička kama i najsvirepiji zločini, posebno "crnih trojki", protiv antifašista usmrtile su na desetine hiljada patriota. Mnogi zarobljeni partizani isporučivani su Nedićevim kvislinzima ili direktno okupatoru.

Britanska vlada zatražila je u januaru 1943. godine od jugoslovenske izbegličke vlade u Londonu da četnici D. Mihailovića prekinu saradnju sa okupatorom i obustave borbu protiv NOB-a i POJ-a. Ali četnici su do kraja rata kolaborirali sa fašistima i kvislinzima. U Topoli su se 11. avgusta 1944. godine sastali četnički prvaci major Dragoslav Račić i kapetani Neško Nedić i Nikola Kalabić sa predstavnikom nemačke komande za Jugoistok Princom fon Vredeom, uz posredništvo Milana Nedića. Dogovorili su se o detaljima zajedničke borbe protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

Dvanaestog septembra 1944. godine kralj Petar II. preko Radio Londona pozvao je četnike da "pristupe Narodnooslobodilačkoj borbi pod maršalom Titom". Pod pritiskom saveznika, koji su raspolagali mnogobrojnim dokazima o saradnji četnika sa okupatorom, Kralj Petar II. u toj poruci kaže: "Svi oni koji se oslanjaju na neprijatelja protiv interesa svog vlastitog naroda i njegove budućnosti, i koji se ne bi odazvali ovom pozivu, neće uspeti da se oslobode izdajničkog žiga ni pred narodom ni pred istorijom." Petar II. dalje odlučno osuđuje "pokušaje da se opravda saradnja sa neprijateljem i izazove razdor unutar naroda u najtežim časovima njegove istorije."

Tu i tamo bilo je pojedinaca i pojedinih manjih četničkih formacija koji su se na sopstvenu inicijativu suprostavljali okupatoru i kvislinzima, ali takvi postupci su bili u suprotnosti sa politikom i kolaboracijom rukovodstva četničkog pokreta na čelu sa Dražom Mihailovićem.

Ni na jednoj konferenciji savezničkih zemalja - SSSR, SAD, Engleska - održanim u Teheranu, Moskvi, na Jalti, četnici se ne pominju kao antifašistička snaga. Istovremeno, na svim savezničkim konferencijama donošene su odluke o saradnji i pružanju pomoći Narodnooslobodilačkoj borbi, kao jedinoj antifašističkoj snazi u Jugoslaviji.

Istorija će strpati u sramnu grobnicu prošlosti odluku Skupštine Srbije kojom se izdaja pretvara u antifašizam i nagrađuje.

Sekretarijat NKPJ[početak strane]

   

Komunist 2003. Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.