Arhiva : : Februar 2005.


Delegacija NKPJ na Kongresu KP Grčke


Delegacija Nove komunističke partije Jugoslavije prisustvovala je kao gost 17. kongresu Komunističke partije Grčke, koji je održan od 9. do 14. februara 2005.g. u Atini. Pored NKPJ kongresu je prisustvovalo 74 delegacija sa svih kontinenata. Delegaciju NKPJ su sačinjavali Branko Kitanović, Gen. sekretar i Branimir Ivanović, član sekretarijata.

Kongres KP Grčke usvojio je niz važnih odluka o daljem omasovljavanju i jačanju Partije, o grčkom putu u socijalizam, o aktivizaciji borbe protiv imperijalizma i njegovih tvorevina NATO i Evropske zajednice, kao nove tamnice evropskih naroda. Posebno je istaknuta neophodnost što bržeg obnavljanja i institualizacije Međunarodnog komunističkog pokreta.

Delegacija NKPJ učestovala je na mitingu u Atinskom rejonu Menidi i iznele je poglede naše Partije o situaciji u Jugoslaviji i svetu. Tom prilikom, Branko Kitanović je dao dva intervijua grčkoj televiziji i listu grčkih komunista "RIZOSPATIS".

Kitanović i Ivanović su vodili razgovore sa rukovodiocima KP Grčke i sa predstavnicima kompartija: Rusije, Ukrajine, Kine, Vijetnama, Bugarske, Poljske, Gruzije, DNR Koreje, Turske, Irana, Holandije, Irske, Vel. Britanije, Belgije, Češke, Slovačke, Kipra, Alžira, Letonije, Litvanije, Estonije, Tadžikistana, Sirije, SAD, Brazila, Švedske, Kube i Danske.

Beograd, 16.02.2005.g.

Za NKPJ:
Andrej Glišić[početak strane]

   

Komunist 2003. Optimizovano za rezoluciju 800x600. CP 1250.